fbpx

Regulamin

Regulamin zakupu oraz korzystania z Voucherów MoMa Masaż

I. Definicje

 1. Voucher – karta upominkowa do wykorzystania na konkretne usługi świadczone w MoMa Masaż
 2. MoMa Masaż – wystawca Voucherów.
 3. MoMa Masaż 1, 2, 3 – realizator Voucherów | MoMa 1 ul. Hallera 29a, 53-213 Wrocław MoMa 2 ul. Hallera 115/4, 53-201 Wrocław | MoMa 3 ul. Modrzewiowa 4, 55-080 Smolec
 4. Nabywca/ Użytkownik – każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

II. Warunki ogólne i zasady korzystania z vouchera

 1. Zakupu Voucherów można dokonać przez stronę internetową www.momamasaz.com oraz stacjonarnie, w każdym z gabinetów MoMa Masaż.
 2. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty.
 3. Voucher może być realizowany, w każdym z gabinetów MoMa Masaż.
 4. Vouchery obowiązują tylko na usługę wskazaną na voucherze.
 5. Vouchery można zrealizować we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma określony termin ważności.
 6. Każdy Voucher jest ewidencjonowany, przez nadanie indywidualnego numeru Vouchera.
 7. Podstawą do realizacji vouchera jest jego indywidualny numer, w związku z czym nabywca lub użytkownik jest zobowiązany chronić numer vouchera i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia vouchera. W przypadku gdy numer uwidoczniony na voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany, dany voucher nie zostanie przyjęty.
 8. MoMa Masaż nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 9. W przypadku gdy voucher zostanie zgubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób jest możliwość wystawienia duplikatu Nabywcy lub Użytkownikowi. Wystawienie duplikatu nie jest możliwe tylko wtedy kiedy osoba, która w sposób nieupoważniony weszła w jego posiadanie dokona realizacji vouchera zanim Nabywca lub Użytkownik zgłosi fakt jego zaginięcia.
 10. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez MoMa Masaż po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika i wysyłane na adres mailowy kontakt@momamasaz.com
 3. Podstawą uznania reklamacji usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez Nabywcę lub Użytkownika, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez Nabywcę lub Użytkownika, który dokonał zakupu vouchera.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.momamasaz.com
 3. MoMa Masaż zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zmieniony Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.